Wereldbouw De Komeet

In dit uitgebreide artikel ga ik in op alle facetten van de wereld van mijn fantasyserie De Komeet!

De tijd. In welke tijd leven de wezens in deze wereld ongeveer? Passen ze in een verleden, een heden of een toekomst wanneer je het met onze wereld vergelijkt? Of is er eigenlijk moeilijk een vergelijking te maken?
De tijdsperiode van ‘De Komeet’ is een van de meest traditionele voor fantasy: de Middeleeuwen. Dat betekent zwaarden en messen als wapens en een arm bestaan voor een groot deel van de bevolking. Toch zijn er ook elementen van de samenleving die verder zijn ontwikkeld. Dit komt veelal door de magie en hoe die wordt gebruikt in elk van de landen. Daardoor kan bijvoorbeeld de gezondheidszorg van een veel hoger niveau zijn dan je zou verwachten.

Bestaat je wereld uit een planetenstelsel, een aantal landen, een bepaald land, een streek, een stad of nog iets anders? Hoe ziet het er daar uit? Kun je iets vertellen over landschappen / gebieden die anders zijn dan bij ons / hoe speciale gebouwen eruit zien?
De wereld bestaat uit een continent die verdeeld is in vijf landen. De landen zijn vergelijkbaar qua grootte, maar hebben een verschillend klimaat en geografie. In het zuiden ligt Rhodas en de visserij is belangrijk voor het land. Niet alleen in de zee, maar de rivier de Tijn stroomt vanaf het westen door het hele land naar Hildava toe. Dat is het meest vruchtbare land van het continent met een aangenaam klimaat. In het noorden ligt Ojas, een tropisch land en in het westen vind je Verisia. Over dit land is vrijwel niets bekend, het is moeilijk bereikbaar doordat de gehele grens met de andere landen een gebergte is. In het midden van het continent ligt dan nog Aldon. Het bestaan is hier zwaar, omdat het een grotendeels woestijnklimaat heeft en het zuiden van het land is verdord door een magische oorlog die zich vroeger in dat gebied heeft afgespeeld.
Wavelingen is de hoofdstad van Rhodas en ligt aan beide kanten van de rivier. Het zuidelijke deel zijn vooral sloppenwijken en in het noordelijke deel leven de handelaren, doktoren en de adel. Daar liggen dan ook de mooiste gebouwen zoals het paleis van de koning. Omgeven door een gracht en muur en met een oude burcht op een heuvel lijkt het een veilige vesting. Het meest opvallende gebouw is echter de brug die de beide delen van de stad verbindt. De brug is rood en heeft grote pilaren die in de rivier staan. Dit kon vroeger alleen met hulp van magie gebouwd zijn!

Reizen. Wat zijn de snelste manieren om te reizen? Zijn er goede wegen? Wat wordt er gebruikt voor het transport?
De snelste manier om te reizen is per boot. De Tijn is een grote rivier die door heel Rhodas en Hildava stroomt en daardoor de belangrijkste manier is om te handelen tussen de twee landen. Verder reizen mensen die zich dat kunnen veroorloven per paard of kar over de redelijk goede wegen langs de rivier en anders moet je gewoon lopen. In Aldon zijn er geen wegen en reizen de verschillende stammen op kamelen door de woestijn.En dat was de introductie van de wereld van De Komeet! Om dieper op de onderdelen van de samenleving in te kunnen gaan, moeten we volgende week eerst het magiesysteem bespreken.

Magie. Als er magie is. Wat is het magiesysteem?
Elk jaar is er op dezelfde dag een komeet aan de hemel te zien. Het is de komeet die ervoor zorgt dat mensen magiërs worden. Wanneer je die dag wordt geboren, heb je kans om een magiër te zijn. Of en hoe sterk je magie is, ligt aan verschillende omstandigheden. Buiten, direct onder de komeet, geeft je meer magie. Ook zou bovenop een berg worden geboren meer effect hebben. Daarnaast heeft worden geboren in de nacht zijn invloed, net als of het die dag onbewolkt is. Er zijn enkele mensen die veel sterker zijn dan alle andere magiërs. Hoe dat gebeurd is nog onbekend tijdens de start van de boekenserie.
Wanneer blijkt dat je een magiër bent, kun je niet zomaar magie gebruiken. Je moet innerlijke rust vinden om de energie van het universum te kunnen manipuleren. Deze rust vinden doen magiërs op verschillende manieren. Een veelgebruikte oplossing is door aan niets te denken of door te tellen. Anderen denken aan iets wat ze rustig maakt of waarvan ze houden zoals hun familie of de natuur. Wanneer ze die rust dan hebben gevonden, verandert het gezichtsbeeld van magiërs. Ze kunnen inzoomen en dingen van heel dichtbij zien. Zo zien magiërs bijvoorbeeld individuele druppels of zandkorrels en de beweging die deze deeltjes maken. Deze beweging, deze energie, kunnen ze manipuleren door het sneller of langzamer te laten gaan. Ook kunnen ze de verbinding tussen deeltjes versterken of verzwakken waardoor je bijvoorbeeld van harde ondergrond zand zou kunnen maken.
Magie is niet iets simpels om te gebruiken, maar tijdens de dag van de komeet is dat anders. Wanneer de komeet weer in de hemel te zien is, zijn magiërs veel sterker. Ze hoeven zich nauwelijks tot niet te concentreren om magie te kunnen gebruiken en het gebruik is veel sterker. Tijdens deze dag kunnen magiërs potentieel heel veel goeds doen, maar kunnen die dag natuurlijk ook veel schade aanrichten.
Tijdens de boekenserie ontwikkelt het magiesysteem zich nog meer. Waarom zijn enkele magiërs sterker? Wat als iemand zich heel erg kan concentreren en nog meer kan inzoomen dan normaal? Dat en meer wordt langzaam ontdekt!

Hoe groot is de rol van de verschillende religies en filosofieën in het openbare leven en in het privé leven? Hoeveel invloed hebben hun theorieën op de manier waarop mensen zich werkelijk gedragen?
Het is magie die een grote invloed heeft op de religie en wat mensen geloven in de verschillende landen. Heria is de godin van deze wereld en heeft alles gecreëerd. Daarna veranderde zij een deel van haar goddelijkheid in een komeet. Wanneer je geboren wordt onder de komeet, ontvang je een deel van die goddelijkheid en kan je bovennatuurlijke dingen doen.
Of en hoe dat gebruikt moet worden daar verschillen de vijf landen radicaal van mening over. In Rhodas geloven ze dat magie iets goeds is. Het moet ten goede worden ingezet en de regering heeft hier het alleenrecht op genomen door te besluiten dat magiërs doktoren moeten zijn. In Hildava gelooft de bevolking dat de mensheid nog niet klaar is voor Heria’s gift. Magie moet worden onderdrukt en mensen moeten sober leven totdat ze ooit hebben bewezen dat ze het wel waard zijn om goddelijke krachten te gebruiken. In Ojas is religie niet belangrijk en kan magie vrijuit worden ingezet. Het is daardoor ook niet bijzonder en magiërs worden niet gewaardeerd.
Het zijn de inwoners van Aldon die het meest negatief denken over magie. Zij geloven dat de komeet niet van Heria komt, maar van haar wederhelft Yoros. Magie maakt mensen slecht en zorgt ervoor dat mensen kwaadaardige dingen doen. De meeste vrouwen zorgen er daarom voor dat ze niet een baby kunnen krijgen rond de dag van de komeet. Als er toch een baby wordt geboren onder de komeet, wordt die doodgeslagen tegen de rotsen.

Zijn er speciale planten of kruiden in jouw wereld en hoe heten die? Zijn er speciale voorwerpen? Wat is hun functie in het verhaal? Wat doen ze?
Er is een speciale plant die alleen in Verisia voorkomt. Het is een zeer krachtig verdovingsmiddel waardoor mensen binnen een mum van tijd bewusteloos kunnen raken. In Rhodas wordt dit verdovingsmiddel in blaaspijlen gedaan en de inquisitie gebruikt die om kwaadaardige magiërs en erge criminelen op een gemakkelijke manier uit te schakelen.
Daarnaast zijn er ook speciale voorwerpen in de wereld te vinden en dat zijn de stenen van de komeet. Deze zijn losgeraakt van de komeet en neergestort op de wereld. De stenen worden in Rhodas gebruikt om te ontdekken of mensen een magiër zijn. Een steen wordt tegen elke zestienjarige gedrukt die onder de komeet geboren is. Wanneer de steen rood opgloeit, betekent dat de puber een magiër is. Gedurende de boekenserie wordt er veel meer ontdekt over hoe deze stenen te gebruiken zijn.

Het bestuur. Hoe is het bestuur van de wereld geregeld? Is er een koningshuis, hoe zit de regering in elkaar, wie hebben de macht in handen? Is er een hiërarchie en wie komen er dan slecht vanaf?
Van enkele landen is na twee delen in De Komeet nog weinig bekend over het bestuur. Over Verisia en Ojas helemaal niets. Hildava is een koninkrijk waarin de koning weinig echte macht lijkt te hebben. Het leger speelt een belangrijke rol, net als de priesters. Het zijn de mensen die onder de komeet worden geboren, die de priesters zijn. Zij hebben het respect van de bevolking doordat zij prediken over het onderdrukken van magie en worden uitgezonden naar de rest van de landen om diezelfde boodschap te delen. De hogepriesters lijken hiervan te profiteren en invloed te hebben op het wel en wee van Hildava.
In Rhodas ligt de macht wel sterk verankerd bij de koning. Hij beslist over de richting die het land neemt en zijn ministers en de adel voeren die taken uit. Een belangrijke taak is het beschermen en in toom houden van de magiërs. Die worden gedwongen om doktoren te zijn en de staat ontvangt de inkomsten van hun genezingen. Zolang je als normaal burger niet ziek wordt, kom je er niet slecht vanaf. Je bent vrij om je eigen beroep te kiezen en de belastingen zijn niet hoog, op die van de gezondheidszorg na dan.
In Aldon is de macht versplinterd. Er is geen koning, geen centrale leider van het land. De meeste stammen leven nomadisch, ze trekken door het land op zoek naar eten en water. Deze stammen hebben ieder hun eigen leider en de stammen vechten onderling met elkaar. Het enige waar ze het over eens zijn is hun haat voor magiërs en hun hekel aan het buurland Rhodas. Het is de schuld van Rhodas dat een deel van Aldon verdord is.
Tussen de landen bestaat een vredesverdrag dat magie nooit meer voor oorlogsdoeleinden gebruikt mag worden. Het land dat dat verbreekt, start daarmee een oorlog met alle andere landen. Dit verdrag zorgt al voor een eeuw redelijke rust…

Onderwijs. Zijn er scholen in elke stad of moeten gewone mensen veel reizen als ze een opleiding willen volgen? Zijn er universiteiten? Privé leraren? Welk niveau van geletterdheid hebben gewone mensen in het algemeen?
Voor het gewone volk zijn er geen universiteiten. In de steden en meeste dorpen is er een basisschool waarin kinderen leren lezen en schrijven. Daarna leren ze een vak van hun ouders of leermeester. Voor de magiërs in Rhodas is dit anders, zij worden op hun zestiende gedwongen naar de universiteit te gaan. Daar leren ze alles om normale geneeskunde te bedrijven, maar ook om hun magie te kunnen gebruiken. Na hun studie worden ze bij een praktijk ingedeeld en mogen ze de rest van hun leven magie gebruiken om mensen te genezen. In dienst van de staat, als doktoren van de staat.